Historie

Historie Knokke-Heist

Het kusttoerisme, zoals we het nu kennen, begon in de tweede helft van de achttiende eeuw aan de Vlaamse kust. Wanneer de eerste toeristen in Heist en Knokke kwamen is niet bekend. Echter in 1839 weest de gouverneur destijds het gemeentebestuur van Heist op de verplichting van herbergiers om een lijst van hun gasten bij te houden.

Historie Knokke-Heist

Het volgende decennium werden er in Heist verschillende infrastructuurwerken aangelegd als gevolg van het stijgend aantal toeristen tijdens het badseizoen. Het gemeentebestuur liet verschillende straten plaveien, openbare waterpompen plaatsen, een eerste stuk van de stenen Zeedijk aanleggen, lantaarns en rustbanken op de dijk plaatsen, enzovoort. Samen met de eerste toeristen verschenen er ook de eerste hotels: Pavillon du Phare, het Kursaal en Hotel de la Plage.

Badstad

Historie Knokke-Heist

De gemeente Heist ging vervolgens ook promotie maken voor de opkomende badstad. In 1877 bracht Heist voor het eerste reclame aan in de belangrijkste stations en publiceerde men ook advertenties in een aantal kranten en tijdschriften. Het belangrijkste aantrekkingspunt was de vuurtoren van Knokke die op het einde van de Zeeweg stond. In de omgeving van deze vuurtoren bouwden enkele ondernemende Knokkenaren de eerste primitieve toeristische etablissementen: Au Congo, Pavillon du Phare en de Marguerite. Bij de voortoren kwam ook een uitkijkpost te staan en verscheen de eerste badkar op het strand.

Historie Knokke-Heist

Ook de Knokkenaren begonnen brood te zien in het opkomend toerisme en de eerste hotels openden hun deuren: Hotel Prins Boudewijn en Grand Hotel. De eerste verblijfsgasten waren kunstenaars die zich rond de kunstschilder Alfred Verwee hadden geschaard.

In het begin van de twintigste eeuw stichtte men in Knokke voor de Engelse toeristen de Royal Knocke Golf Club, de Zoute Tennisclub en de Knocke Football Club. Kort na de eerste wereldoorlog kwamen de meeste buitenlandse toeristen uit Engeland. De toeristen kwamen niet alleen meer voor het gezonde zeewater, maar ook de zonnebaden.

Na de Tweede wereldoorlog volgde een wederopbouw dat de basis vormde voor de badplaats van vandaag. Vooral na 1955 hervatte de bouwwoede. Het toerisme nam in de volgende jaren sterk toe. Veel oude gebouwen werden omgevormd tot tweede verblijven zoals appartementen villa's. Knokke-Heist is zo verder gegroeid tot een moderne stad waar het tegenwoordig goed wonen, werken en recreëren is.